AaSalaris

Via de Salariskalender van AaSalaris kunnen de werknemers per periode (maand/4 weken) verloond worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

De informatie die nodig is voor het berekenen van de salarissen komt uit  de urenregistratie van ItsClean en de werknemersgegevens. Bij de verloning wordt rekening gehouden met de CAO, zoals wachtdagen ( bij ziekte-uren), verlofregistratie en vakantie-uren opbouw.

De salarissen kunnen via automatische betaling (CLIEOP03) naar uw bank verzonden en de journaalpost wordt doorgeboekt naar de financiële administratie. Aansluitend kan de loonaangifte gedaan worden en de Opgave Loon en Premie (OLP) naar Cordares verstuurd worden.

Voorbeeld salarisstrook: