AaRelatie

In het relatiebeheer van AaRelatie kunt u al uw relaties beheren, niet alleen uw klanten (zowel particulieren als bedrijven) maar ook uw leveranciers, uw prospects, uw suspects, de contactpersonen. In AaRelatie is een volledig documentenarchief aanwezig. Alle documenten die in het systeem worden aangemaakt, worden bij de betreffende relatie opgeslagen. Alle andere communicatie (zoals binnenkomende post) kan worden toegevoegd. Mailings en andere commerciële campagnes kunnen begeleid worden met het uitgebreide mailingsysteem.

Met AaRelatie kunt u onder andere:

 • Al uw relaties beheren
 • Onderlinge relaties vastleggen (nevenvestigingen, contactpersonen, werkadressen)
 • Contacten en notities vastleggen
 • Acties vastleggen en opvolgen
 • Een compleet electronisch archief onderhouden
 • Documenten en afbeeldingen uploaden
 • Mailings (commerciële campagnes) verzorgen

Op het tweede tabblad kunt u de contactpersoon, het postadres en factuuradres invoeren. Een persoon kan in meerdere bedrijven en instellingen voorkomen met elke keer weer een andere rol of functie.

Relatiebeheer

Per relatie kunnen (onder andere) de volgende gegevens ingevoerd worden:  

 • Basisgegevens zoals naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummers, emailadressen, webadressen
 • Primaire contactpersoon
 • Koppeling met contactpersonen en werkadressen
 • Afwijkende post- en factuuradressen
 • BTW-nummer, Kvk-nummer e.d.
 • Vastleggen van interesses van een relatie (t.b.v. bijvoorbeeld mailings en andere campagnes)

 

Contacten en notities

Alle contacten die u heeft met uw relaties (telefoon, mail, afspraken enz.), kunt u registreren en onderhouden met AaRelatie. Het is mogelijk om een klachtensysteem (registratie en opvolging) bij te houden.

Naar aanleiding van een contact kan een actie vastgelegd worden. In de actie wordt vastgelegd wie, wanneer wat zou moeten doen.

De door u vastgelegde acties komen in een fraai overzicht naar voren zodat deze niet vergeten worden.

Ook kan de actie naar Outlook geëxporteerd worden.

Bij iedere relatie kunt u contacten registreren en beheren. Aan het rode driehoekje is zichtbaar of er een actie aan de notitie gekoppeld is. Deze acties worden opgesomd in een speciaal overzicht.

  

De documenten die u maakt met Powerpoint, Word, Excel enz. kunnen worden opgenomen in het elektronische archief. Dit geldt ook voor uw (ingescande) binnenkomende post en e-mails.

Documenten en afbeeldingen

In AaRelatie is een volledig documentenarchief aanwezig. Alle documenten die door het systeem aangemaakt worden (offertes, pakbonnen, leverbonnen, werkbonnen, facturen enz.) worden bij de betreffende relatie opgeslagen.

Documenten uit andere systemen kunt u eenvoudig uploaden zodat u een volledig elektronisch archief heeft.

Met de email button is het mogelijk om documenten als bijlage te mailen. Op deze manier kunt u uw relaties ook via de digitale snelweg benaderen.

 

Mailings en opvolging 

Met het mailingsysteem van AaRelatie kunt u mailings verzorgen (zowel via email als traditioneel met brieven) en opvolgen.

Via het selectiescherm kunt u de te mailen adressen selecteren. De selectiecriteria zijn gebaseerd op de ingevoerde gegevens bij het relatiebeheer.

De mailing kan gevolgd worden aan de hand van de maillist. De vervolgacties worden netjes geregistreerd bij de relatie.

De opmaak van uw briefpapier kan ingevoerd worden zodat deze in de mailing opgenomen wordt. Zo zien uw documenten er altijd netjes verzorgd uit, ook als u deze per email verzendt.

 Terug naar overzicht