AaPersoneel

AaPersoneel is het softwaresysteem van AaRiverside voor personeelsadministratie. Met AaPersoneel kunt u al uw personeelsleden onderhouden, beschikbaarheid en documenten beheren. De uren en kosten kunnen geregistreerd worden en op eenvoudige wijze kunnen overzichten (dag-, week-,maand-, jaarstaten) afgedrukt worden.

Personeelsgegevens

Alle persoonlijke gegevens van uw medewerkers kunt u eenvoudig beheren met AaPersoneel.

  • Naam, adresgegevens, identificatie, dienstverband
  • Kwalificaties
  • Beschikbaarheid: werk- en weekroosters
  • Registratie verlof, opleiding, ziekte etc.

De beschikbaarheid voert u per medewerker in, deze is van belang bij de planning van projecten en medewerkers. ook vakantie, verlof en ziekte worden op eenvoudige wijze geregistreerd.

 

Planning medewerkers

De planning voorziet in een koppeling van de medewerkers en de ingevoerde projecten.

Wanneer de muisaanwijzer op een geplande taak wordt geplaatst, worden enkele gegevens op een zo compact mogelijke wijze weergegeven. Door een dubbelklik komt u terecht bij het betreffende project.

Door te klikken op een van uw medewerkers komt u in de persoonlijke planning van deze medewerker. Van iedere medewerker kan een weekagenda en een kwartaalagenda getoond worden.

In de grafische planner heeft u een overzicht van al uw medewerkers, het is mogelijk om dit per afdeling in te delen. Er kan doorgeklikt worden naar de gegevens van de medewerker, beschikbaarheid, projecten en persoonlijke planningen.

 

Naast de uren van uw medewerkers kunnen ook de kosten (eventueel per project) geregistreerd worden.

Urenregistratie

Met de ureneregistratie van Aapersoneel kunnen de uren en de kosten van uw personeel geboekt worden. Deze uren en kosten kunnen gerelateerd zijn aan een project, maar het kunnen ook indirecte uren/kosten zijn.
Alle ingevoerde gegevens kunnen eenvoudig afgedrukt worden in overzichten:

  • per medewerker
  • per afdeling
  • per dag
  • per week
  • per maand
  • per jaar

 Overzichtelijk

Na het registreren van de uren en de kosten van de medewerkers kunnen er op eenvoudige wijze overzichten opgemaakt worden. Hieronder enkele voorbeelden (klik op de afbeelding voor een vergroting van het betreffende document):

Dagstaat: per medewerker voert u in wat er op een dag uitgevoerd is, dit kan gekoppeld zijn aan een project maar het kunnen ook indirecte uren en kosten zijn. Weekstaat: een overzicht van de ingevoerde uren van een week, per medewerker. Deze overzichten kunnen gemaild worden naar uw medewerkers.  Jaaroverzicht: de overzichten kunnen opgemaakt worden naar uw eigen wensen.

 Terug naar overzicht