AVG & Voorwaarden

Onderstaand vind u de Verwerkersovereenkomst en de bijbehorende bijlagen. Deze overeenkomst maakt onderdeel uit van de reeds eerder afgesloten overeenkomst tussen u en AaRiverside B.V. Dit geldt eveneens voor de voorwaarden van de FENIT (Federatie Nederlandse IT), welke ook op uw overeenkomst van toepassing zijn.