Algemene voorwaarden

Algemeen

 • De levering van de programmatuur en diensten geschiedt op basis van de Algemene Voorwaarden van Fenit, een exemplaar hiervan wordt op aanvraag toegestuurd.
 • System manager MySQL blijft onder het beheer van AaRiverside B.V.
 • Licentierechten gaan op basis van named users en modules. Periodiek worden deze gegevens doorgegeven aan AaRiverside B.V., hiervoor dient een internetverbinding open te staan.
 • Voor Remote Control dient een internetaansluiting met redelijke bandbreedte aanwezig te zijn.

 

Onderhoud, pakketbeheer, ondersteuning en remote support

 • Binnen het onderhoudscontract worden de volgende diensten geleverd:
  • Bij voorkeur e-mail ondersteuning en indien noodzakelijk telefonische ondersteuning door de helpdesk
   • Helpdesk pakket ItsClean Schoonmaak- en Glazenwassersbranche tijdens kantooruren van 08.30 tot 17.00 uur
   • Helpdesk “Aadres” Systeemomgeving van 08.30 tot 17.00 uur
  • Nieuwe versies van Branchepakket ”ItsClean”. Onjuistheden in de programmatuur worden verholpen
  • Nieuwe versies van de “Aadres” Systeemomgeving. Onjuistheden in de systeemomgevingsprogrammatuur worden verholpen
 • Ondersteuning op de applicatie verloopt middels remote desktop
 • Het onderhoud wordt elk jaar stilzwijgend verlengd met een kalenderjaar. Hierbij geldt een schriftelijke opzegtermijn van 3 maanden
 • De vermelde onderhoudsbedragen zijn geïndexeerd (CBS Index)

 

Betalings- en prijscondities

 • De op dit voorstel betrekking hebbende standaard betalingscondities zijn voor de programmatuur:
  • 50% bij opdracht te betalen voor levering
  • 50% te verdelen in 5 maandelijkse termijnen van 10%
 • Voor wat betreft de installatie, inrichting en instructie geschiedt de facturering naar rato van uitvoering. De uren worden door belast op basis van nacalculatie. Het tarief voor projectleiding, consultancy, installatie, systeeminrichting en reisuren (enkele reis) bedraagt € 95,– per uur
 • De betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum
 • De vermelde bedragen zijn exclusief B.T.W.