Referenties

"Voor elk bedrijf is een goed kantoor van essentieel belang eveneens de wijze waarop administratie wordt gevoerd en met behulp van de software van AaRiverside is het gewoon goed geregeld.

Wij maken op dit moment gebruik van ItsClean, ItsTrade en het klanten- en personeelsportaal en de digitale werkbon. Al deze modules dragen bij aan een goede administratie van hoog niveau."

"AaRiverside is al sinds 2010 onze vaste partner voor onze bedrijfssoftware en dat naar volle tevredenheid. De geïntegreerde software voor onder andere relatiebeheer, salarisverwerking, planning, financiën en verkooporders is zeer uitgebreid, uitermate efficiënt en flexibel in te zetten. 

Het grootste voordeel voor ons van de samenwerking tussen Schoonmaakbedrijf Both en AaRiverside is custom made programmatuur dankzij intensief overleg en ontwikkeling op maat. Ook de recente digitale ontwikkelingen voor tablet en smartphones hebben er toe bijgedragen dat de grip op kosten en kwaliteitsbeheersing enorm is toegenomen."

"AaRiverside: een organisatie met betrokken mensen.
Mensen met kennis van zaken
Goed bereikbaar en compleet
One stop shopping, alles onder één dak."

"Wij hebben gekozen voor ItsClean, omdat de geleverde software exact aansluit bij de manier hoe wij een professioneel schoonmaakbedrijf willen organiseren. De flexibiliteit die het programma en de mensen achter het programma ons biedt is heden ten dage geen overbodige luxe en stelt ons in staat om snel en slagvaardig in te spelen op de grillen van de markt."

"Wij hebben om verschillende redenen voor AaRiverside gekozen.
Het is een programma dat speciaal voor de schoonmaakbranche is ontwikkeld en nog in ontwikkeling is. Hierdoor zijn onze wensen en behoeften vaak nog eenvoudig in te passen. De kosten van aanschaf en onderhoud van het pakket zijn gunstig t.o.v. anderen.

We hebben AaRiverside leren kennen als een prettig, toegankelijk bedrijf met deskundige medewerkers.  
Bij vragen komt er een snelle reactie van de medewerkers, die weten waar ze over praten en, voor ons ook erg belangrijk, met wie ze praten."