AaFinancieel Debiteuren- en crediteurennummering

Wanneer in de debiteuren- en crediteurennummering een jaartalverwijzing is opgenomen, moeten ook deze numeratoren aangepast worden naar het nieuwe jaar.

· Ga naar ‘Onderhoud tabellen AaFinancieel’.

· Ga naar ‘Parameters’.

· Verander in de regel #deb – numerator debiteuren de waarde door een dubbelklik in de kolom ‘Waarde’.

· Verander in de regel #cre – numerator crediteuren de waarde door een dubbelklik in de kolom ‘Waarde’.

Let op: Het kan zijn dat de factuurnummering vanuit Onderhoud tabellen ItsClean/ItsTrade geregeld is. Dan hoeft hier niets aangepast te worden.

 

Terug naar overzicht