AaFinancieel Aanmaken nieuw boekjaar en jaarafsluiting

Aanmaken van een nieuw boekjaar

· Blijf in het ‘Beheer grootboek’.

· Ga dan naar tabblad ‘5. Instellingen’.

· Dubbelklik op een lege cel in de kolom ‘Code’ en type daar het nieuwe jaartal in en klik op Enter.

· Klik met de rechtermuisknop en selecteer de periode die je wenst aan te maken.

· Onderin worden de periode getoond.

· Sla de gewijzigde gegevens op.

 

Jaarafsluiting

Bij de afsluiting van het lopende boekjaar (huidig kalenderjaar) worden de saldi van alle rekeningen met de code balans overgeboekt naar het nieuwe boekjaar met als omschrijving 'beginbalans’ en boekingsdatum 01-01-xxxx (nieuwe jaar). Het eventuele saldo hiervan wordt geboekt op de betreffende rekeningen in het dagboek ‘balans’.

· Blijf wederom in de functie ‘Beheer grootboek’.

· In tabblad ‘5. Instellingen’ kies je voor het tabblad ‘Diversen’.

· Lees eerst de tekst in het oranje vak.

· Druk dan op de button Jaarafsluiting.

· De transactie kan alleen uitgevoerd worden wanneer er geen transacties binnen deze module geopend zijn en in het nieuwe boekjaar nog geen boekingen in het dagboek ‘balans’ hebben plaatsgevonden.

Als laatste wordt het lopende boekjaar gekenmerkt als afgesloten en het nieuwe boekjaar wordt het lopende boekjaar. In het afgesloten boekjaar is boeken niet meer mogelijk.

 

Let op: sommige tussenrekeningen moeten t.b.v. het nieuwe boekjaar op nul gesteld worden, met name de btw-rekeningen. Neem hiervoor contact op met uw boekhouder of accountant.

 

Terug naar overzicht