ItsClean Wijzigingen project- en factuurnummering

De project- en factuurnummering kan voor het nieuwe jaar aangepast worden.

Hiervoor moet de numerator veranderd worden aanvang van het nieuwe jaar, doch vóór het invoeren van een nieuw project dat jaar/aanmaken eerste factuur.

Wanneer in de nummering geen jaartal verwerkt is, hoeft de nummering niet aangepast te worden.

· Ga naar ‘Onderhoud tabellen ItsClean’.

· Ga naar tabblad ‘Parameters’.

· Verander in de regel #prj – numerator projecten de waarde door te dubbelklikken in deze kolom, bijvoorbeeld van 18117 naar 19000.

· Ditzelfde geldt voor de factuurnummering.

· Opslaan met Enter.

 

Let op: Het kan zijn dat de factuurnummering gebeurt vanuit Onderhoud tabellen AaFinancieel. Dan hoeft het bij ItsClean niet aangepast te worden. Zie hiervoor parameter cf40(Onderhoud tabellen ItsClean).

Terug naar overzicht