Basiscursus 2

De basiscursus is bedoeld voor nieuwe of beginnende gebruikers van ItsClean. Uiteraard krijgen nieuwe klanten al de eerste opleiding tijdens hun implementatie traject, maar vanuit daar kunnen zij ook deel gaan nemen aan deze basiscursussen. Echter de basiscursus kan ook goed zijn voor een medewerker die nieuw binnen uw bedrijf gaat werken of het werk over gaat nemen van een andere collega. Op die manier zal het inwerken van die medewerker ook makkelijker gaan, omdat er dan al een basis is gelegd voor het werken met het programma.

Inhoud Basiscursus middag

AaFinancieel (Debiteuren/ crediteuren, Dagboeken, Beheer grootboek)
AaSalaris (Beheer werknemers, Salariskalender, aangifte loonheffing en APG)

In dit tweede dagdeel wordt kort aandacht besteed aan deze twee modules. Hierbij wordt dus echt de basis besproken ter kennisgeving van de mogelijkheden. 

Gebruik ons aanmeldformulier om u aan te melden voor deze cursus.